●●● Globala eremitaget – engagerande historia med noggranna källstudier

Här kan du hitta intressant historisk forskning och granskning av forskning. Som synes är det stor bredd på vilka ämnen som förekommer, bland annat militaria och sprängämneshistoria, litteratur och författare, bygdehistoria, pandemin i samband med ”spanska sjukan”, diplomatiska förvecklingar med Finland och Ryssland, Lewi Pethrus och KDS och historia kring familjen Wahren i Tyskland och Finland. Om den finska arméns historia sedd genom Carl Gustaf Wahren och Kurt Martti Wallenius kan man läsa i mitt senaste avsnitt som ligger under fliken med Wahren. Deras individuella karriärer säger en del om spännvidden mellan auktoritära eller parlamentariska lösningar under första hälften av 1900-talet.

Globala Eremitaget är noga med källhänvisningar men det är inte en akademisk sida eller litterär kommentator. De senaste 15-20 årens digitalisering av olika arkiv har gjort det möjligt att göra research enklare utan långa resor och manuella sökningar. Det är inte någon helt anonym sida som någon föreslog. Förslag på ändringar eller tillägg kan skickas till philip.wahren@gmail.com

Karin och Sven Stolpe 1941
Ett par lästips:

Oftast sökt är artiklar som berör frågor om Karin Stolpe och sommaren 1932 när hon översatte Herman Hesses ”Stäppvargen”, vilket kommit att bli en inkarnation av hennes förhållande med ”kulturmannen” Sven Stolpe.

Svensk industri deltog i bygget av nickelgruvan i Petsamo och det arbetet fortsatte även när Tyskland behärskade området 1941-44. Det blev en grundläggande erfarenhet för Sven Platzer när han tog initiativet till att bilda en organisation för totalförsvaret inom byggindustrin. Den nya artikeln ligger fliken om Finland.

Artikeln om marskalken och politbyråmedlemmen Voroshilov och hans roll i Ukraina under Holodomor – svälten, under Moskva-rättegångarna 36-39 och under vinterkriget mot Finland kan ses som en del i en historisk förklaring till det pågående ryska anfallskriget i Ukraina. Stalins närmaste ”vän” och stövelslickare Voroshilov hyllas av utbrytarledarna i Luhansk och Donetsk och han har fortfarande kvar sin hjältegrav i muren kring Kreml.

Stalin och Voroshilov i folkdräkter: