●●● Globala eremitaget – engagerande historia med noggranna källstudier

Här kan du hitta intressant historisk forskning och granskning av forskning. Som synes är det stor bredd på vilka ämnen som förekommer, bland annat militaria och sprängämneshistoria, litteratur och författare, bygdehistoria, pandemin i samband med ”spanska sjukan”, diplomatiska förvecklingar med Finland och Ryssland, Lewi Pethrus och KDS.

Den karismatiska pingströrelsen startades i USA fördes över till Sverige av Lewi Pethrus och fick en sen efterföljare i Ulf Ekmans Livets ord. Vad är sant eller osant i partiledaren Ebba Busch (KD) påståenden om KDS ursprung ?

Det senaste som är inlagt på hemsidan handlar om hur namnet Wahren ska tolkas. Det är både efternamn och namn på två städer i Tyskland. Artikeln berör Tysklands historia från folkvandringstid till nutid, svenskarnas intervention under trettioåriga kriget och hur assimilationen av minoriteter i Tyskland fortgått.

Globala Eremitaget är noga med källhänvisningar men det är inte en akademisk sida eller litterär kommentator. De senaste 15-20 årens digitalisering av olika arkiv har gjort det möjligt att göra research enklare utan långa resor och manuella sökningar. Men det är inte heller någon helt anonym sida och förslag på ändringar eller tillägg kan skickas till philip.wahren@gmail.com

Mycket att läsa:

Läs om Sveriges utrikespolitik utformades under andra världskriget i spelet mellan det finska krigskabinettet, ledarna i Berlin och Moskva och de svenska diplomaterna. Du kan också bläddra tillbaka till Första världskriget, arktisk krigföring och pandemier. Eller läs om tegelbruket på Kungshatt och rekordsimmarna som simmade ända till kajen på Riddarholmen. Läs om Carl Jonas Love Almqvists smålandsresa och hans kritik mot kyrkans präster när han uppfinner sin egen geografi. Läs om Karin Stolpe och sommaren 1932 när hon översatte Herman Hesses ”Stäppvargen”, en inkarnation av hennes förhållande med ”kulturmannen” Sven Stolpe. Detta och mycket mera, trevlig läsning !