●●● Globala eremitaget – engagerande historia med noggranna källstudier

Här kan du hitta intressant historisk forskning och granskning av forskning. Ämnena sträcker sig sig över militaria och sprängämneshistoria, litteratur och författare, bygdehistoria, diplomatiska förvecklingar med Finland men med det gemensamma att allt går utanför de bredaste historiska fårorna och stoppar där det går bortom det som är av allmänt intresse.

Molotov, Stalin och Voroshilov
Den karismatiska pingströrelsen startades i USA fördes över till Sverige av Lewi Pethrus och fick en sen efterföljare i Ulf Ekmans Livets ord. Vad är sant eller osant i partiledaren Ebba Busch (KD) påståenden om KDS ursprung ?

Min senaste forskning berör KD/KDS historia och Ebba Busch´s felaktiga påståenden. En annan fråga jag forskat om är Kliment Vorosjilov, en av Josef Stalins närmaste medarbetare och hans inflytande över den rysk-sovjetiska imperialismens behandling av Ukraina och Finland.

Mycket att läsa:

Läs om Sveriges utrikespolitik utformades under andra världskriget i spelet mellan det finska krigskabinettet, ledarna i Berlin och Moskva och de svenska diplomaterna. Du kan också bläddra tillbaka till Första världskriget, arktisk krigföring och pandemier. Eller läs om tegelbruket på Kungshatt och rekordsimmarna som simmade ända till kajen på Riddarholmen. Läs om Carl Jonas Love Almqvists smålandsresa och hans kritik mot kyrkans präster när han uppfinner sin egen geografi. Läs om Karin Stolpe och sommaren 1932 när hon översatte Herman Hesses ”Stäppvargen”, en inkarnation av hennes förhållande med ”kulturmannen” Sven Stolpe. Detta och mycket mera, trevlig läsning !